Forum - Topic


Gasoline pre-mix


Forum Tech corner Gasoline pre-mix
2014-06-19 17:00:54

The fuel cap on the Californian has lines marked for the oil mix but are to rusty to read. I believe they show the amount of 2 stroke oil for 1/2 us gallon and 1/2 imperial gallon. Is this correct? Also, what type of oil do owner's prefer?

Víčko palivové nádrže na Californian má linky označené pro směsi oleje, ale jsou rezavé číst. Věřím, že ukazují množství 2-taktní olej pro 1/2 nás galon a 1/2 imperiální galon. Je to správně? Také, jaký typ oleje se majitele přednost?


Reply